DALFSEN – Het gemeentelijk onderhoudsplan, We Helpen, Automaatje en de veelbesproken aanvliegroutes. Het komt dinsdagavond allemaal aan de orde in ‘De Overkant’. Burgemeester Han Noten en de wethouders Klaas Agricola en Ruud van Leeuwen leggen het oor te luisteren bij de inwoners. Wethouder collega Maurits Von Martels is niet aanwezig. Hij is druk met de afhandeling van liggende zaken en de voorbereidingen voor zijn nieuwe taak als lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Hij kreeg 21.510 voorkeurstemmen.

Dat het college graag hoort wat er zoal onder de inwoners leeft is niks nieuws. Met de regelmaat van de klok brengt het gemeentebestuur een bezoek aan een van de kernen om de inwoners bij te praten over allerhande actuele onderwerpen en te peilen wat er zoal leeft.

Dinsdag is dus het dorp Dalfsen aan de beurt. Belangstellenden kunnen hun licht opsteken in ‘De Overkant’ aan het Kerkplein. De informatiebijeenkomst wordt gehouden in samenwerking met Plaatselijk Belang dorp Dalfsen die dit jaar tien jaar bestaat.

Onderwerpen die dinsdag op de agenda staan zijn het gemeentelijk onderhoudsplan, We Helpen en Automaatje. Daarnaast is er extra aandacht voor de aanvliegroutes. Alexander ter Kuile, deskundige van de Werkgroep Luchtruim Overijssel, licht de laatste stand van zaken toe met betrekking tot de aanvliegroutes naar Lelystad Airport.

Aanvang: 20.15 uur in ‘De Overkant’ aan het Kerkplein 22 in Dalfsen.