DALFSEN – Het burgerinitiatief van Vincent Oosterveen om een coffeeshop te openen in de gemeente Dalfsen heeft maandagavond geen genade kunnen vinden bij de politieke partijen. Het leeuwendeel van de fracties ziet beren op de weg in de vorm van de illegale aanvoer van cannabis/wiet bij de achterdeur en wil zich daar niet aan branden. Daarnaast is er grote twijfel over de noodzaak van een coffeeshop aangezien een recente enquette onder het burgerpanel uitwijst dat 84 procent van de bevolking geen drugsoverlast ervaart. Het oordeel van de raad kwam hard aan bij de Dalfsenaar, maar hij laat zich niet uit het veld slaan. Hij blijft geloven in zijn droom (Anne Nijburg van de Christenunie noemde het een ‘nachtmerrie’) en gaat zich bezinnen op vervolgstappen. Vincent Oosterveen wil in ieder geval een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Mocht dat op niets uitlopen, dan wil hij via een speciale juridische bodemprocedure proberen zijn plannen alsnog verwezenlijkt te krijgen.

Geruime tijd terug werd ook zijn Bbz-aanvraag afgewezen. Dat is een bijstandsregeling voor zelfstandigen in de vorm van een renteloze lening of een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Ook daar tekent hij bezwaar tegen aan.