De haartjes van de eikenprocessierups doen het beestje de das om

 

 

DALFSEN – De CDA-fractie in de gemeenteraad van Dalfsen maakt zich zorgen over de opmars de eikenprocessierups en heeft het college van B&W hierover schriftelijk vragen gesteld. Zo wil de partij weten of het mogelijk is de nesten boven drukke (recreatieve) wandel- en fietsroutes te verwijderen of biologisch te bestrijden met bijvoorbeeld Entonem. In dit middel zitten microscopisch kleine aaltjes die de rupsen van binnenuit oppeuzelen. Daarnaast is men benieuwd hoe de gemeente omgaat met meldingen over de harige rups waarvan de brandharen irritatie kunnen veroorzaken aan zowel huid, luchtwegen als ogen.

De reden dat het CDA deze vragen heeft voorgeschoteld aan het college is dat er veel meldingen binnen komen over de groeiende overlast van de eikenprocessierups en de gevolgen voor de volksgezondheid. Het raakt vooral de kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen. De brandbrief van de christendemocraten komt tevens voort uit het feit dat op de website van de gemeente Dalfsen staat vermeld dat er in het buitengebied geen actie wordt ondernomen, met uitzondering van uit- en inritten en doorgaande fietsroutes. Burgemeester en wethouders hebben nog niet op de brief gereageerd.

Als de eikenprocessierups de kans krijgt zich te verpoppen, dan groeit deze uit tot de eikenprocessievlinder, een nachtvlinder.