DALFSEN – ‘De nieuwe burgemeester van de gemeente Dalfsen is oprecht betrokken bij de inwoners en onderdeel van de gemeenschap. Zij of hij weet van aanpakken en kan besluiten nemen, maar weet tegelijkertijd het beste in anderen en zichzelf naar boven te halen’.

Dit zijn enikele belangrijke eigenschappen die de Dalfsenaren en de fractievoorzitters van de zes politieke partijen de nieuwe burgemeester toedichten. Dit blijkt uit de opgestelde profielschets met de titel ‘Dalfsen biedt een buitenkans!’, geschreven door de fractievoorzitters.

Luco Nijkamp, voorzitter van het presidium en de vertrouwenscommissie: “Vanaf de aankondiging van het vertrek van Han Noten was voor ons helder dat de inwoners een belangrijke stem hebben bij het opstellen van het profiel voor de nieuwe burgemeester. Feitelijk de eerste stem.“

In de tweede helft van mei namen 569 Dalfsenaren via internet, telefoon en tijdens inloopbijeenkomsten deel aan de inwonersconsultatie. Daar kon men aangeven welke kenmerken de nieuwe burgemeester moest hebben. De fractievoorzitters vertaalden de resultaten in drie rollen: een betrokken verbinder in de gemeenschap, een initiatiefrijke aanjager in de regio en een dienend leider in het gemeentehuis.

“Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze profielschets goed beschrijven aan welke eisen de nieuwe burgemeester moet voldoen, welke wensen en verwachtingen er zijn, maar ook wat de nieuwe burgemeester van Dalfsen mag verwachten. ‘Dalfsen biedt een buitenkans’ is de titel. Treffender kunnen we het niet omschrijven!”, aldus Luco Nijkamp.

De profielschets wordt vastgesteld in de openbare raadsvergadrring van maandag 18 juni. Daar is plaatsvervangend commissaris van de Koning Boele Staal bij aanwezig. Nadat de raad haar akkoord heeft gegeven aan de profielschets wordt donderdag 21 juni de vacature in de Staatscourant gepubliceerd en kunnen kandidaten hun sollicitatiebrief naar de provincie Overijssel sturen.