DALFSEN – Een twintigtal vrijwilligers is onder begeleiding van Landschap Overijssel druk in de weer op landgoed De Horte. Er worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en de eerste broeihopen voor ringslangen zijn aangelegd. In theorie zou het het reptiel daardoor beter in staat moeten zijn om zich voort te planten.

 

De ringslang

wordt vooral ten noorden van de grote rivieren gespot, in de Kop van Overijssel en… op landgoed De Horte. Met name de op natte delen zitten veel amfibieën die een voedselbron zijn voor de slangen. als voedsel dienen. Op verschillende plekken zijn broeihopen gemaakt, bulten van riet, paardenmest en ander organisch materiaal dat gaat rotten waardoor warmte ontstaat. In de zomer leggen de vrouwtjes hun eieren in die warme organische massa met het gevolg dat na zes weken de eerste ringslangen uit het ei kruipen.