FLEVOLAND/LELYSTAD – Op het toekomstige Lelystad Airport doet zich een unieke situatie voor. Brandweer Flevoland heeft namelijk aangegeven de brandweeractiviteiten voor haar rekening te willen nemen op het nieuw te bouwen regionale luchthaven. Uniek, omdat het in ons land gebruikelijk is dat dit door de bedrijfsbrandweer van de luchthaven wordt gedaan.

Als het plan doorgaat moet het pand van de brandweer op Lelystad Airport worden uitgebreid met een trainingscentrum omdat alle brandweermensen de komende jaren verplicht extra moeten worden bijgeschoold. Werken op een luchthaven vereist namelijk een hogere opleiding.

Op deze manier denkt de Brandweer Flevoland de kwaliteit van de brandweerzorg in de provincie in algemene zin te kunnen verbeteren. Ook zouden vrijwilligers uit de provincie op de luchthaven diensten kunnen draaien.

Het voorstel van de brandweer ligt nu ter beoordeling bij de gemeenteraden in de provincie. Als er akkoord wordt gegeven, worden er verdere stappen ondernomen.