(foto: ANP)

 

 

BINNENLAND – Omdat er structureel te weinig geld beschikbaar is voor de jeugdzorg hebben 75 wethouders, waaronder Jan Uitslag (Dalfsen) en Ko Scheele (Ommen) een brandbrief gestuurd aan de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 of ChristenUnie in de Tweede Kamer. Het initiatief ging uit van wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede. Om de jeugdzorg te kunnen blijven bekostigen zien de gemeenten zich gedwongen te bezuinigen op wegenonderhoud, scholen, de brandweer en de subsidies voor bibliotheken en sportverenigingen. De rek is er aan alle kanten uit, de grens is bereikt.

‘Hoewel we ons tot het uiterste willen inzetten voor de kinderen en jongeren in onze steden en dorpen naderen wij de grens van het mogelijke’ staat er onder meer in de brief. Vier jaar geleden kregen de gemeenten vanuit Den Haag de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, maar wel met een korting van 450 miljoen euro. Intussen bereiken diezelfde gemeenten 12 procent meer jongeren: omgerekend is dat 490 miljoen euro, wat een tekort betekent van 900 miljoen euro. De gemeenten wringen zich in allerlei bochten om de begrotingen sluitend te krijgen. Onderhoud aan wegen wordt uitgesteld of de bouw van een nieuwe school, de brandweer, bibliotheken en sportverenigingen krijgen minder subsidie, er wordt zelfs getornd aan de lokale belastingen en sommige gemeenten bezuinigen op onderwijsachterstanden met het gevolg dat die jongeren in kwestie op een later moment in beeld komen van jeugdzorg. Mosterd na de maaltijd. Inmiddels hebben verschillende gemeenten, waaronder Tiel en Arnhem, aangegeven de lokale belasting op te schroeven en te bezuinigen op onderdelen, om op die manier de jeugdzorg te kunnen blijven betalen. Dalfsen en Ommen hebben vooralsnog geen bezuinigingsmaatregelen aangekondigd.

Hieronder de open brief, gedateerd op 15 mei:

Geachte leden van het kabinet en Tweede Kamer,

De rek is eruit. Hoewel we ons tot het uiterste willen inzetten voor de kinderen en jongeren in onze steden en dorpen naderen wij de grens van het mogelijke. En u heeft daar een beslissende rol in. 

Als het budget voor jeugdzorg niet voldoende en structureel wordt aangevuld vanuit het Rijk, plaatst u ons voor het onmogelijke.

Wij scharen ons daarom volledig achter de open brief van de VNG over de jeugdzorg en de GGZ die vorige week in de media verscheen. Een ongekend signaal vanuit bittere noodzaak. Wij maken ons als wethouders van grote en kleine gemeenten uit heel Nederland enorme zorgen over de financiële tekorten. 

De afgelopen vier jaar hebben we het maximale gedaan om ondanks de bezuiniging van 450 miljoen euro de toegenomen vraag naar jeugdzorg op te vangen. 

Daarbij kwam dat het aantal jongeren dat wij met zorg bereiken met 12% is gestegen, in geld omgerekend 490 miljoen euro.  Maar we kregen er geen cent bij. 

Zo doorgaan is onverantwoord.

We zijn nog steeds heel gemotiveerd om alle kinderen en jongeren die hulp nodig hebben in onze gemeenten te helpen en ook willen we doorgaan met investeringen in preventieve zorg maar daar hebben we wel voldoende en structurele middelen voor nodig. 

Het water staat ons aan de lippen. Wij worden momenteel als wethouders gedwongen te bezuinigen. Ook op zaken die we juist hard nodig hebben om in de toekomst zorg te voorkomen. Armoedebestrijding, sportvoorzieningen, bibliotheken, onderwijsachterstandenbeleid, brandweer, veiligheidsbeleid en OZB verhoging, niets blijft ongemoeid. 

Dit heeft een tegenovergesteld effect van wat we als gemeenten en wethouders voor onze inwoners willen bereiken. En het leidt ook tot veel onbegrip in de samenleving.

De brief van de VNG is ons dan ook uit het hart gegrepen. We zien dat de inhoud ervan gelukkig ook door zorginstellingen, ouders en cliënten wordt onderschreven. 

We sluiten ons aan bij de oproep van de VNG ‘om een gezamenlijke aanpak van één overheid’. Wij willen niet dat de mensen die wat extra hulp nodig hebben in de kou gezet worden. Samen met het Rijk willen wij flinke stappen zetten in het verbeteren van ons jeugdzorgstelsel. 

Wij vragen u, onze partijgenoten in het kabinet en de coalitie de handschoen op te pakken en ons voldoende, structurele middelen te geven om onze inwoners te helpen.

Met vriendelijke groet,

276 Wethouders VVD, CDA, D’66 en ChristenUnie