http://www.bouwgoed.info/site-bouwgoed.info/assets/files/1047/site_91-2.jpg
(bron: Bouwgoed Lettele)
DALFSEN –Voor ondernemers en inwoners in het buitengebied van de gemeente Dalfsen die extra bouwwensen hebben wordt het misschien mogelijk die te verzilveren door een veelvoud aan schuren elders te slopen. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de toekomst zo’n 17 hectare aan schuren leeg komt te staan. De gemeenteraad heeft besloten dit voortvarend aan aan te pakken. In het gemeentehuis ligt een nieuwe conceptregeling ter inzage met een toevoeging op de bestaande rood-voor-roodregeling, genaamd ‘slopen voor kansen’. In ruil voor het slopen van schuren kan men een vergunning krijgen om bijvoorbeeld de bestaande woning of een bijgebouw uit te breiden. De conceptregeling ligt vanaf 31 augustus vier weken lang ter inzage in het gemeentehuis.

De rood-voor-roodregeling, bedoeld om de sloop van leegstaande schuren aan te moedigen, bestond al een tijdje, maar ‘slopen voor kansen’ moet de zaak in een stroomvesnelling brengen. Bovenop het krijgen van een woningbouwbestemming op de grond waar de schuur stond komt een extraatje in de vorm van bijvoorbeeld uitbreiding van een bestaande woning of extra bijgebouwen. De regelingen zijn bedoeld om leegstand en verval tegen te gaan. Voorwaarde binnen de conceptregeling ‘Slopen voor kansen’ is dat voor iedere extra kuub woning of vierkante meter bijgebouw er met een bepaalde verhouding schuren worden gesloopt. De hoeveelheid bebouwing in het buitengebied van de gemeente neemt dan feitelijk af. Om het slopen van schuren waarin asbest is verwerkt te bevorderen, hoeft de eigenaar minder vierkante meters te slopen dan van schuren zonder asbest. Het uitgangspunt daarbij is dat zowel op de sloop- als de nieuwbouwlocatie de kwaliteit van het landschap er op vooruit gaat.

Voor wie zijn of haar schuren toch al wilde slopen is de regeling een interessante afweging. Slopen is vaak een kostbare aangelegenheid, onder meer vanwege de asbest die bij de bouw is gebruikt. Anderzijds zijn er ondernemers in het buitengebied die willen uitbreiden, maar dat niet kunnen omdat de bestaande bouwmogelijkheden dat niet toestaan.

 

Alle voorwaarden en regels staan in de concept-beleidsregels ‘Ontwikkelen met Kwaliteit in het buitengebied van de gemeente Dalfsen’. Vanaf 31 augustus tot en met 27 september 2017 ligt dit nieuwe concept vier weken lang ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en de servicepunten. Ook is de regeling in te zien via de website www.dalfsen.nl. Binnen de termijn kan iedereen reageren op het concept bij het college van burgemeester en wethouders. Het college betrekt de reacties bij het voorstel aan de gemeenteraad over de voorgestelde regeling. De gemeenteraad moet uiteindelijk een besluit nemen, pas daarna kan er gebruik van worden gemaakt.