OVERIJSSEL – Waterschap Vechtstromen wil het investeringsbuget van 157 naar 174 miljoen euro verhogen. De organisatie werkt dagelijks aan (landelijke) opgaven zoals klimaataanpassing, waterkwaliteit, duurzaamheid. Om deze koers te kunnen blijven varen en veilig, voldoende en schoon water te garanderen, wil het Waterschap tot het jaar 2021 nog eens 17 miljoen euro extra investeren
“Voor veel inwoners in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe is ons werk vanzelfsprekend en wellicht onzichtbaar”, zegt Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid en portefeuillehouder financiën.
“De komende jaren staan ons diverse maatschappelijke uitdagingen op watergebied te wachten door ontwikkelingen als waterbeheer en omgang met hoosbuien in steden, de toename van residuen (medicijnresten bijvoorbeeld) in ons afvalwater en de zogenoemde circulaire economie. Daarnaast vragen ook vernieuwingen van bestaande (zuiverings)technieken op rioolwaterzuiveringen, persleidingen en stuwen onze aandacht. De verwachting is dat er in de toekomst nog meer investeringen noodzakelijk zijn om goed in te spelen op de ontwikkelingen. Maar we vinden het nu wenselijk om, samen met onze partners zoals gemeenten, in ons werkgebied te blijven investeren. Door besparingen en inzet van reserves is het niet nodig dat de belastingtarieven nu extra stijgen.”
Sinds het Waterschap Velt en Vecht en Regge en Dinkel samen opgingen in het Waterschap Vechtstromen (2014, redactie), is er het nodige veranderd. Zo daalde het belastingtarief voor inwoners van het voormalige Velt en Vecht gebied met 28 procent tot het voormalige tarief van Regge en Dinkel. Daardoor schaarde Vechtstromen zich direct bij één van de waterschappen in Nederland met de laagste waterschapslasten. Dit werd bereikt door fors te besparen op de jaarlijkse exploitatie. Daarnaast is aangestuurd op zo weinig mogelijk belastingverhoging en schuldreductie. Van 2020 tot 2050 daalt de schuldreductie met 100 miljoen euro. Dankzij dit toekomstbestendig financieel beleid zullen de lasten minimaal toenemen.