OVERIJSSEL – In de tweede helft van dit jaar pakt Schiphol-directeur Jos Nijhuis zijn biezen, maar tot die tijd is hem er alles aan gelegen dat Lelystad Airport op 1 april 2019 opent. Hij vindt dat de Flevolandse luchthaven gewoon in bedrijf moet worden genomen aangezien die afspraak nu eenmaal is gemaakt (negen jaar geleden / red.).

 

Ook Steven van der Heijden, de grote baas van reisorganisatie Corendon, windt er geen doekjes om. In het programma Smaakmakers op Radio 1 zei hij: “Ik begrijp uit betrouwbare bronnen dat een paar boerderijen wat meer hinder ondervinden. Dat er een probleem is met de plannen rond Lelystad is duidelijk, maar we moeten wel kijken hoe ernstig dat probleem is en hoe groot die fouten zijn. Uitstel van een project waar 140 miljoen euro in wordt geïnvesteerd omdat er een paar meetfoutjes zijn gemaakt, lijkt mij overdreven.” Na de uitzending nuanceerde hij die uitspraak omdat hij eigenlijk had willen zeggen dat het een paar boerderijen betrof waar foutieve milieumetingen waren berekend. 

 

“Een heuse soap” noemt hij hij de gang van zaken rond Lelystad Airport. “De overheid is heel laat begonnen en de luchtverkeersleiding geeft aan dat er te weinig tijd is om Lelystad in te passen in het luchtruim. Oorspronkelijk was opening in 2014 al de bedoeling, dat is steeds later geworden.”

 

Neemt niet weg dat HoogOverijssel zich blijft inspannen voor herindeling van het luchtruim voordat het vliegveld opent. Dinsdagavond gaf HoogOverijssel een presentatie in Berkum, net onder de rook van Zwolle. Wat zijn zoal de gevolgen als vliegtuigen op geringe hoogte over komen? Welnu, ruim driehonderd inwoners van de Zwolse buitenwijk schrokken zich een ongeluk.

 

Leon Adegeest van de organisatie die zelf een MER-rapportage maakte en tot verbijsterende conclusies kwam, vertelde het volgende: “Nergens staat beschreven waaraan vliegtuigen moeten voldoen als het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Dus als nu wordt besloten dat ze voorlopig laag over Overijssel richting Lelystad mogen vliegen, dan zou goed kunnen dat dit na een eventuele herindeling zo blijft.” De gevolgen laten zich raden: lawaaioverlast.

Medisch bioloog Sara Botschuijver deed er nog een schepje bovenop met haar verhaal over ultrafijn stof van vliegtuigen, dat – zo blijkt uit buitenlands onderzoek – enorme gezondheidsschade kan veroorzaken. Overigens wordt in ons land ultrafijn stof pas sinds enkele jaren gemeten. Zij vindt het verschrikkelijk om te zien hoe het werkt in Nederland. “Elders in de wereld is echt al duidelijk dat er een causaal verband is tussen ultrafijn stof en bepaalde ziektepatronen, maar hier in Nederland wordt dat nog niet erkend.” De medisch bioloog vindt het aannemelijk dat mensen die onder de aanvliegroutes van Lelystad wonen of werken, ziek kunnen worden door de uitstoot van ultrafijn stof.

Wat is ultrafijn stof eigenlijk? Dergelijke stofdeeltjes zijn zo klein dat het lichaam deze minder snel opruimt dan grotere deeltjes, zoals fijn stof. Daardoor blijft het na inademing langer in de longen achter. Ook kunnen de deeltjes makkelijker via de longen in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Ultrafijn stof is daardoor mogelijk schadelijker voor de gezondheid dan grotere deeltjes fijn stof.

Het is op zijn minst opvallend te noemen dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het RIVM heeft gevraagd onderzoek te doen naar ultrafijn stof rondom de luchthaven Schiphol. Zo wordt er gekeken naar de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid. Het onderzoeksprogramma duurt tot medio 2021.