DALFSEN – De begroting die het college van B&W maandagavond voorlegde aan de gemeenteraad vond in de ogen van de PvdA geen genade. De partij noemt het bijzonder dat de begroting een mogelijk tekort laat zien op korte termijn en een overschot op de wat langere termijn. “Het antwoord dat het college hier op heeft geformuleerd is het (elk jaar weer) structureel verhogen van de onroerende zaakbelasting. Dit terwijl de gemeente Dalfsen over een forse eigen reserve beschikt en er bovendien in de begroting veel posten ingeboekt zijn waar nog geen concrete plannen achter zitten. Het is volgens ons niet uit te leggen wat inwoners nu feitelijk terugkrijgen voor een eventuele belastingverhoging”, aldus PvdA-fractievoorzitter Leander Broere.

Wat de PvdA betreft is dit niet de manier waarop met gemeenschapsgeld moet worden omgesprongen. “We moeten besteden wat we hebben (en dat is nogal wat) en de rekening niet onnodig bij onze inwoners neerleggen.”

Naast de financiële kant van de begroting vroeg Broere maandagavond aandacht voor verschillende ontwikkelingen in het sociaal domein en de achteruitgang in het aantal buslijnen. Daarnaast adviseerde hij het college om de communicatie met inwoners te verbeteren door bijvoorbeeld een publieksversie van de begroting in één oogopslag beschikbaar te stellen vóór de begrotingsbehandeling.

Vanavond vanaf 19.30 uur is het begrotingsdebat in de raadszaal van het gemeentehuis in Dalfsen. Publiek is van harte welkom.