DALFSEN – Voor de verandering zat de publieke tribune donderdagavond tijdens een speciale raadsvergadering verrassend vol. En dat was niet zonder reden, want op de agenda stond de benoeming van een nieuwe wethouder en een raadslid. Dat gebeurt niet elke dag. Familie, vrienden, kennissen, oud-collega’s, ze zaten er allemaal.

Burgemeester Han Noten benoemde de zevenenveertigjarige André Schuurman uit Nieuwleusen tot wethouder, Schuuman volgt daarmee Klaas Agricola op die 1 december burgemeester wordt van de Friese gemeente Dantumadeel, net onder de rook van Dokkum.

André Schuurman ziet zichzelf als een verbinder, iemand die goed kan bemiddelen en knopen kan doorhakken. Hij zat sinds 2014 in de raad voor Gemeentebelangen. Zijn plek wordt ingenomen door oudgediende Aalt Westerman. Het is zijn tweede keer dat de rasechte Nieuwleusenaar plaatsneemt in de Dalfser gemeenteraad. Hij bruist van energie en wil de komende tijd graag zijn bijdrage leveren aan de Dalfser samenleving.

 

Raadslid Aalt Westernan, voor de tweede keer in de gemeenteraad.

 

 

Wethouder André Schuurman, een verbinder die goed kan bemiddelen en knopen kan doorhakken.

 

 

(foto’s Johan Bokma Fotografie)