OVERIJSSEL – Een speciaal kwaliteitsteam agro & food van de provincie Overijssel gaat boeren adviseren om te landbouw van Overijssel verder verduurzamen. Afgelopen voorjaar werden de omgevingsvisie en –verordening van Overijssel vastgesteld. De provincie stimuleert de agro- en foodsector om meer in te zetten op duurzame en veilige voedselproductie, innovatie en ruimte en sociale kwaliteit. De oprichting van een gespecialiseerd team is daarom een logische stap. Voor de komende jaren is een budget van 12 miljoen euro beschikbaar.

Hester Maij, gedeputeerde agro en food: “Het Kwaliteitsteam bestaat uit deskundigen uit verschillende vakgebieden. Iedereen die betrokken is bij de verduurzaming van de landbouw kan dus advies bij het team inwinnen. Juist die veelzijdigheid maakt dat we flinke slagen kunnen maken op weg naar een duurzame agro en food keten.”

Ondernemers die plannen hebben om een agrarisch bedrijf uit te breiden of een nieuwe vestiging te bouwen, kunnen zich laten adviseren door het kwaliteitsteam agro & food van de provincie Overijssel. Ook omwonenden en gemeenten kunnen een beroep op het team doen.