OMMEN – Huidig burgermeester Mark Boumans van Ommen zwaait volgende maand af en begint 18 mei in Doetinchem. Vrijdag 12 mei neemt hij tussen 16.00 en 18.00 uur afscheid in het gemeentehuis.

De voorbereidingen voor de zoektocht naar een nieuwe burgermeeter zijn in volle gang. De gemeente betrekt de bevolking er zelfs bij. Want waar moet de eerste burger van de gemeente aan voldoen? Welke eigenschappen moet iemand hebben, welke kwaliteiten? Via een enquête kunnen de inwoners meewerken aan het opstellen van een profielschets van de nieuwe burgemeester.

!8 Mei wordt Mark Boumans, huidig waarnemend burgemeester van Ommen, geïnstalleerd als burgemeester van Doetinchem.

De gemeente Ommen wil geen waarnemer meer, maar een vaste burgermeester en heeft op voorhand een concept-profielschets gemaakt.

Daar staat in aan welke functie-eisen, wensen en verwachtingen de nieuwe burgemeester moet voldoen. Meedenken van de inwoners wordt zeer op prijs gesteld. De enquête kan tot 12 mei worden ingeleverd.

In de openbare gemeentevergadering op 13 juni worden de enquêteresultaten besproken met commissaris van de koning Ank Bijleveld.