OVERIJSSEL – Om de vernieuwing van de agro & foodsector in de provinciale landbouw te stimuleren krijgen de landbouwers een financiële impuls van 5 miljoen euro. Dat geld komt uit de Europese pot en wordt verdeeld door de provincie Overijssel en is bedoeld om de concurrentiepositie van plattelandsbedrijven te versterken.

Gedeputeerde Hester Maij: “Met de investeringen in het agro & food programma steunt de provincie het verder ontwikkelen van een duurzame voedselketen. Een sterke agrarische sector, een van de pijlers onder de Overijsselse economie, is van groot belang voor de leefbaarheid van het hele buitengebied.”

Er wordt 1,7 miljoen euro gestoken in technische vernieuwingen. Daarbij kan worden gedacht aan de inrichting van stallen. De overige 3,1 miljoen is bestemd voor samenwerkingsverbanden die moeten leiden tot nieuwe kennis en innovaties bij agrarische bedrijven.