DALFSEN – De tweede informatiebijeenkomst over asbest was bestemd voor ondernemers en agrariërs en net als bij de ‘burgeravond’ was de zaal in de Trefkoele+ goed gevuld. Op wethouder André Schuurman en de mensen van Blij Asbest, verzekeringsmaatschappij Univé en Countus accountants kwamen veel en kristische vragen af. Niet verwonderlijk, want er zijn nog veel onduidelijkheden, vooral op het financiële vlak. Er is een landelijke subsidiepot, maar hoeveel geld daarin zit weet eigenlijk niemand. Als daar een run op komt, dan is de bodem zo in zicht en vissen tal van mensen achter het net. Enigszins vergelijkbaar dus met de situatie toen er subsidie werd gegeven op zonnepanelen.

Overigens zit er wel een maximum aan de hoogte van de subsidie. Die is vastgesteld op 4 euro 50 per vierkante meter asbest en wordt begrensd op maximaal 25.000 euro per aanvrager.

In de gemeente Dalfsen staan 2950 panden waar sprake is van asbest. Samen zijn ze goed voor 770.000 vierkante meter dakplaat. Dat zijn 140 voetbalvelden!

Rienke van Schoonhoven, werkzaam als specialist vergunningen bij DLV Advies, zat in de zaal en haalde in het kader van de asbestsanering de flora en faunawet aan en pleitte voor waterdichte afspraken tussen de lokale en regionale overheden en de landelijke overheid. Het mag niet zo zijn dat een vergunningaanvraag voor asbestverwijdering haaks ten opzichte van de flora en faunawet komt te staan en andersom. 

Asbest maakt heel wat los. Ook op het politieke vlak. Wilco Pasman, CDA-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen zegt: “Tijdens de door de gemeente Dalfsen georganiseerde informatieavond voor burgers ben ik geschrokken. Er zijn nog heel veel vragen en er ligt maar liefst 770.000 vierkante meter asbest in Dalfsen. We staan voor een enorme uitdaging!”

Bert Ruitenberg, nummer twee op de CDA-lijst: “We moeten beseffen dat het om een gezamenlijke opgave gaat. Het CDA Dalfsen gaat daarom uitzoeken of eigenaren betere ondersteuning kunnen krijgen. Het vervangen van het dak kost vaak duizenden euro’s. Daarnaast zijn er extra kosten voor inventarisaties en procedures. En na het vernieuwen van het dak neemt de waarde toe en moet er meer onroerende zaak belasting worden betaald”.
Het CDA Dalfsen wil onderzoeken of het mogelijk is om via kortingen op onroerende zaak belastingen het investeren in duurzaamheid, dus ook asbestsanering, kan worden beloond. Via de CDA woordvoerder in Den Haag wil de Dalfser fractie het signaal afgeven dat er ten aanzien van de landelijke subsidie meer zekerheid moet zijn. En ook zullen er kritische vragen worden gesteld over de procedures en veelheid aan regels.

 

Geluidsfragment: Rienke van Schoonhoven van DLV Advies over haar inbreng: de flora en faunawet in combinatie met asbestsanering. Dat bijt elkaar.

 

Geluidsfragment: wethouder André Schuurman adviseert ondermers en agrariërs om tijdig advies in te winnen bij hun accountant om te kijken naar het meest gunstige financiële scenario.